Wyniki 2 edycji czerwiec 2012 naboru wniosków profesorów wizytujących

Lista osób w kolejności alfabetycznej, którym zostało przyznane dofinansowanie wizyty:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl