Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie - od 2016r.

Informacje o Programie

Program Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich "Społeczeństwo-Technologie-Środowisko" (Program SET) jest kontynuacją realizowanego w latach 2010-2015 projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Obecna forma to efekt kilku lat stałej ewaluacji kursów i udoskonalania ich wartości merytorycznej.

Wszystkie kursy w programie SET są prowadzone i egzaminowane w języku angielskim przez specjalistów z róznych dziedzin.

Warunki Uczestnictwa

W kursach wchodzących w skład programu mogą uczestniczyć:

  • Doktoranci 9 wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego (wydziały, które biorą udział w programie: Chemii; Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii; Biologii i Nauki o Ziemi; Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej; Matematyki i Informatyki; Historyczny; Zarządzania i Komunikacji Społecznej; Filozoficzny; Studiów Międzynarodowych i Politycznych),
  • Studenci i doktoranci zagraniczni, realizujący pobyt na jednym z wyżej wymienionych wydziałów UJ w ramach wymian studenckich (m. in. w ramach programu Erasmus+)

Uczestnictwo w programie SET jest bezpłatne. Osoby należące do wyżej wskazanych grup mogą zgłaszać chęć dołączenia do kursów (z odpowiednim wyprzedzeniem przed ich rozpoczęciem), drogą mailową, wysyłając wiadomość na adres "set@uj.edu.pl". Kursy posiadają limity miejsc, o zapisach decyduje kolejność zgłoszeń.

Harmonogramy kursów, po ich ustaleniu z prowadzącymi i opiekunami sal, będą dostępne w systemie Usosweb.

 

Istnieje możliwość zarówno wybrania pojedynczych kursów (lub jednego kursu), jak również uczestnictwo we wszystkich (program został zaplanowany na 3 lata).

Kursy oferowane w semestrze zimowym

Kursy oferowane w semestrze letnim