Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie 2011-2015

Anglojęzyczne interdyscyplinarne studia doktoranckie "Społeczeństwo - Technologie - Środowisko" to program studiów doktoranckich, który składa się z 10 bloków tematycznych, co zostało przedstawione w poniższych tabelach.

Łączny wymiar godzin przewidziany w czasie studiów to 270 godzin zajęć. Studenci oprócz realizowania programu Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich będą realizować programy studiów doktoranckich przewidziane na swoich macierzystych wydziałach.

Część kursów będzie prowadzona przez profesorów wizytujących będących światowej klasy specjalistami w swoich dziedzinach.

Program interdyscyplinarnych studiów doktoranckich został oparty na efektach kształcenia, które mają zostać osiągnięte w wyniku procesu dydaktycznego. Efekty te definiują sylwetkę absolwenta określając co po zakończeniu proponowanego programu absolwent wie, co umie i kim jest (jakie wykazuje postawy). Efekty kształcenia zostały opracowane na podstawie Krajowych Ram Kwalifikacji.

 

Program anglojęzycznych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich pdf

Harmonogram kursów dla rocznika 2011-2014:

Harmonogram kursów dla rocznika 2012-2015:

Rekrutacja studentów do projektu ISD STS będzie prowadzona przez Komisję Rekrutacyjną w oparciu o regulamin naboru studentów spośród studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy zaliczyli 1 rok studiów doktoranckich w trybie normalnym z następujących Wydziałów: (1) Chemii, (2) Biologii i Nauk o Ziemi, (3) Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, (4) Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, (5) Matematyki i Informatyki, (6) Historyczny, (7) Zarządzania i Komunikacji Społecznej, (8) Filozoficzny, (9) Studiów Międzynarodowych i Politycznych oraz spośród studentów z innych uczelni, którzy zaliczyli 1 rok studiów doktoranckich w trybie normalnym na innej uczelni i uzyskali przeniesienie na jeden z wydziałów UJ biorących udział w projekcie.

W trybie konkursowym w latach 2011 do 2014 zostanie corocznie przyjętych do programu maksymalnie 80 studentów, przy czym dla 60 najlepszych przewidziane jest stypendium w wysokości 2000zł miesięcznie, które może być pobierane przez 3 lata.

W roku 2015 do programu zostanie przyjętych maksymalnie 30 osób. Nie przewiduje się dalszych wypłat stypendium.

Uczestnicy programu będą zobowiązani do zaliczenia trzyletniego programu zajęć prowadzonych w języku angielskim. Studenci zkwalifikowani do udziału w Projekcie ISD STŚ nadal pozostają studentami studiów doktoranckich na swoich macierzystych wydziałach.


Należy pamiętać, że stypendium przyznanego w ramach projektu ISD STŚ w latach 2011-2014 nie można łączyć z innymi stypendiami dla doktorantów finansowanymi z funduszy unijnych.

Decyzja w sprawie podwójnego finansowania

 

Więcej informacji można uzyskać pisząc na adres e-mailowy Biura ds. realizacji projektu ISD STŚ - set@uj.edu.pl.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl