Wyniki 4 naboru propozycji zaproszeń profesorów wizytujących

Poniżej alfabetyczna lista profesorów, których wizyty otrzymały dofinansowanie w 4 naborze propozycji zaproszeń:


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl