Nazwisko

Imię

Wydział

Barzykowski

 Krystian

Filozoficzny

 Burek

 Wojciech

Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 Chachaj

 Anna

Chemii

 Czech

 Franciszek

Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 de Silva

 Piotr

Chemii

 Drobniak

 Szymon

Biologii i Nauki o Ziemi

 Dzieciuch

 Monika

Chemii

 Fijarczyk

 Anna

Biologii i Nauki o Ziemi

 Galent

 Marcin

Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 Gryboś

 Joanna

Chemii

 Jabłońska

 Magdalena

Chemii

 Jany

 Benedykt

Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 Jaworska

 Aleksandra

Chemii

 Kamal

 Sristi

Biologii i Nauki o Ziemi

 Kamiński

 Kamil

Chemii

 Kania

 Marta

Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 Kępa

 Małgorzata

Biologii i Nauki o Ziemi

 Kochan

 Kamila

Chemii

 Korbut

 Edyta

Chemii

 Korpała

 Agnieszka

Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 Kowalski

 Łukasz

Biologii i Nauki o Ziemi

 Kubica

 Anna

Historyczny

 Legutko

 Piotr

Chemii

 Łuczaj

 Kamil

Filozoficzny

 Łukowska

 Marta

Filozoficzny

 Maksymiak

 Magdalena

Chemii

 Makyła-Juzak

 Katarzyna

Chemii

 Małek

 Kamilla

Chemii

 Nacher

 Anna

Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 Niechciał

 Paulina

Filozoficzny

 Nikiel

 Marek

Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 Ogórek

 Bartosz

Historyczny

 Palus

 Katarzyna

Biologii i Nauki o Ziemi

 Pawlak

 Anna

Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 Piergies

 Natalia

Chemii

 Pilarczyk

 Marta

Chemii

 Pocheć

 Ewa

Biologii i Nauki o Ziemi

 Polak

 Mateusz

Filozoficzny

 Prokopowicz

 Piotr

Filozoficzny

 Pugacewicz

 Tomasz

Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 Różalska

 Monika

Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 Rutkowska

 Małgorzata

Chemii

 Ryguła

 Anna

Chemii

 Skołuba

 Dominika

Chemii

 Skórski

 Lech

Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 Smaczyński

 Marek

Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 Szczepankiewicz- Rudzka

 Ewa

Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 Śpiewak

 Klaudyna

Chemii

 Turek

 Maciej

Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 Wiciarz

 Krystian

Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 Zdeb

 Aleksandra

Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 Zieliński

 Piotr

Biologii i Nauki o Ziemi

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl