Wyniki 1 edycji naboru wniosków o dofinansowanie staży zagranicznych

W pierwszej edycji konkursu na dofinansowanie staży zagranicznych przyznano dofinansowanie wyjazdów następującym osobom:

 • Małgorzata Duda
 • Justyna Dudek
 • Małgorzata Grodzińska - Jurczak
 • Mielczarek Jakub
 • Grzegorz Micek
 • Miłosz Miszczyński
 • Agata Pietrzyk - Kaszyńska
 • Elżbieta Ptak
 • Marzena Russanowska
 • Tomasz Seidler
 • Justyna Struzik
 • Agnieszka Trąbka
 • Ewa Trojnar
 • Joanna Walewska
 • Dominika Włoch - Salamon
 • Katarzyna Wojnicka

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl