Rada Naukowa Projektu Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie "Społeczeństwo - Technologie - Środowisko"

  • prof. dr hab. Andrzej Mania Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. dydaktyki
  • dr. hab. Jerzy Zachorowski  Prodziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej ds. Studiów
  • dr hab. Małgorzata Smorąg - Różycka Prodziekan Wydziału Historycznego ds. dydaktyki
  • prof. dr hab. Marta Dziedzicka - Wasylewska  Prodziekan Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii ds. dydaktyki
  • dr hab. Arkady Rzegocki  Prodziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych ds. badań i współpracy międzynarodowej 
  • prof. dr hab. Zbigniew Sojka Prodziekan Wydziału Chemii ds. nauki i współpracy
  • prof. dr hab. Sławomir Cynk Kierownik Katedry Geometrii Algebraicznej i Teorii Liczb
  • dr hab. Anna Pecio  Prodziekan Wydziału Biologii i Nauki o Ziemi ds. studenckich
  • prof. dr hab. Jarosław Górniak Dziekan Wydziału Filozoficznego 
  • dr hab. Remigiusz Sapa  Kierownik Studiów Doktoranckich Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl