Nabór wniosków

Ostatni nabór propozycji zaproszeń zagranicznych specjalistów miał miejsce od 20 do 29 maja 2014r. Zakończono konkursy w ramach zadania.

Propozycje można było zgłaszać, wypełniając  formularz  i kosztorys . O otwarciu naboru wniosków informowaliśmy za pośrednictwem strony internetowej.

Wydrukowany wniosek należało podpisać i wraz z budżetem dostarczyć w wersji papierowej (pocztą lub osobiście) do Biura Projektu 

Dodatkowo oba powyższe dokumenty w wersji elektronicznej były przesyłane na adres: set@uj.edu.pl.

Do dokumentów należało załączyć CV zgłaszanej osoby.

O decyzjach w sprawie przyjęcia lub odrzucenia wniosków osoby zgłaszające zostały poinformowane drogą elektroniczną.

W przypadku wybranych zgłoszeń, prosimy o zapoznanie się z procedurą goszczenia profesorów wizytujących.

 

Procedura goszczenia profesorów wizytujących:

Lista obecności

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl