Lista najczęściej zadawanych pytań

 • Czy profesorowie wizytujący mają obowiązek prowadzić zajęcia w ramach
  programu studiów?


  Nie.
   
 • Czy istnieje możliwość dofinansowania przyjazdów polskich profesorów?

  Zapraszani mogą być tylko goście afiliowani w zagranicznych ośrodkach naukowych.
   
 • Czy można zapraszać więcej niż jednego profesora wizytującego?

  Tak.
   
 • Czy jest określony czas wizyty? 

  Nie ma. Standardowe pobyty trwają od 1 do kilku tygodni.
   
 • Czy przy wyborze będzie miał wpływ koszt dojazdu, podróży? Czy preferowane będzie zaproszenie z Europy, ze względów na koszty podróży niższe niż z innych części świata?

  Nie. Decydujący jest dorobek profesora i możliwe efekty jego przyjazdu. 

   

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl