Profesorowie wizytujący - rok 2013

Do tej pory w roku 2013 następujące wizyty już się odbyły:

 • Prof. Rudi van Eldik - Profesor w semestrze letnim roku akademickiego 2012/13 (22 - 26 kwietnia, 13 - 17 maja) poprowadzi kurs: Activation of small molecules. Pełny opis kursu można znaleźć w sylabusie.

  Osoba zapraszająca: prof. Grażyna Stochel stochel@chemia.uj.edu.pl

 • Prof. Mark Gottdiener - Profesor od 6 maja do 17 maja 2013r poprowadzi wykłady w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej ul. Gołębia 9:

  Dodatkowe informacje i zapisy:Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

  • 6 maja (poniedziałek), 13:30-15:00, sala 20
  • 7 maja (wtorek), 12:30-14:00, sala 20
  • 9 maja (czwartek), 16:00-17:30, sala 20
  • 10 maja (piątek), 14:00-15:30, 15:45-17:15, sala 20
  • 13 maja (poniedziałek), 13:30-15:00, 15:15-16:45, sala 20
  • 14 maja (wtorek), 12:30-14:00, sala 20
  • 17 maja (piątek), 14:00-15:30, 15:45-17:15, sala 20
 • Prof. Shin - Ichi Yusa   w dniach od 24 maja do 7 czerwca poprowadzi następujące zajęcia:

  Wykłady

  Seminaria

  Warsztaty

  Osoba zapraszająca: Dr hab. Krzysztof Szczubiałka, szczubia@chemia.uj.edu.pl

  • 29 maja (środa), godz 14.00 - Advanced Techniques of Polymerization, 1 h, Wydział Chemii, sala 236
  • 4 czerwca (wtorek), godz. 11.00 - Hybrid Nanomaterials based on Polymers, 1 h, Wydział Chemii, sala 236
  • 5 czerwca (środa), godz. 14.00 - Nanostructural Polymeric Materials, 1 h, Wydział Chemii, sala 236
  • 28 maja (worek), godz. 11.00 - Japanese System of Graduate Studies, 1.5 h, Wydział Chemii, sala 236
  • 3 czerwca (poniedziałek), godz. 16.15 - Interaction between Japanese Culture and Science, 1.5 h, Wydział Chemii, sala 236 (miejsce może jeszcze ulec zmianie)
  • Warsztaty praktyczne z zakresu nowoczesnych technik polimeryzacji, 6 x 1h, Wydział Chemii, laboratoria Zespołu Nanotechnologii Polimerów i Biomateriałów
 • Prof. Douglas Zook zob. również

  Profesor poprowadzi następujące zajęcia:

  Osoba zapraszająca: Prof. dr hab. Elżbieta Kuta, elzbieta.kuta@uj.edu.pl

  • kurs Diversity and evolution of Plants (załączony schedule) - 12 godz (6 spotkań)

  • zajęcia dla doktorantów i magistrantów Instytutu Botaniki i innych Instytutów Wydziału Biologii i nauk o Ziemi oraz pracowników Instytutu Botaniki - 12 godz (6 spotkań) (terminy zostaną ustalone w najbliższym czasie)

 • prof. Mircea Sofonea

  Kursy prowadzone: cykl wykładów pt. "Recent Advances in Mathematical Contact Mechanics", miejsce: Instytut Informatyki, Wydzial Matematyki i Informatyki UJ. 

  Planowany wymiar kursu: 12 godz. wykładu i 3 godz. seminarium. 
  Wykłady mają charakter interdyscyplinarny, ich tematyka leży na pograniczu matematyki, informatyki i mechaniki. Kurs jest adresowany do studentów II stopnia i doktorantów, a seminaria są otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Program kursu obejmie:

  Wszystkie zajęcia odbędą się w sali konferencyjnej Instytutu Informatyki, sala 1146, I piętro.

  Harmonogram zajęć:

  Osoba zapraszająca: Prof. dr hab Stanisław Migórski, migorski@ii.uj.edu.pl

  • Modelowanie, opis matematyczny i symulacja zjawisk i procesów mechanicznych:
   układy mechaniczne z ograniczeniami ruchu, zjawiska drgań, hałasu, uderzenia, modele warunków opisujących zjawisko kontaktu.

  • Zagadnienia analizy układów biomechanicznych: modelowanie, opis matematyczny, badania i zastosowania.

  • Klasyczne i nieklasyczne tłumienie drgań: analiza, modelowanie i symulacja, układy z nieciągłościami ruchu, wykorzystanie metod analizy wielowartościowej.

  • Mechanika materiałów granulowanych: modelowanie, symulacja, powtarzalność zjawisk, analiza numeryczna i symulacje dla struktur granulowanych.

  • 17.05.2013, piątek, 10:00-12:00, wykład 2h.
  • 20.05.2013, poniedziałek, 9:00-12:00, wykład 3h.
  • 21.05.2013, wtorek, 12:00-15:00, wykład 3h.
  • 24.05.2013, piątek, 10:00-14:00, wykład 2h + seminarium 2h.
  • 27.05.2013, poniedziałek, 9:00 -12:00, wykład 2h + seminarium 1h.
 • Prof. Roberto Esposito zob. również

  Profesor od 7 do 10 maja poprowadzi następujące zajęcia:

  Dodatkowe informacje i zapisy: Roberto Esposito na UJ

  • 7.05.2013 (wtorek), godz. 16.00-19.00: seminarium pt. „Immunizacja"; miejsce: Aula M. Bobrzyńskiego w Collegium Maius UJ (tłumaczenie włosko-polskie)
  • 8.05.2013 (środa), godz. 17.00-20.00: seminarium pt. „Biopolityka"; miejsce: Aula M. Bobrzyńskiego w Collegium Maius UJ (tłumaczenie włosko-polskie)
  • 9.05.2013 (czwartek), godz. 18.00: debata pt. „Między darem a obowiązkiem. O wspólnocie w czasach kryzysu" (dyskusja z udziałem Roberto Esposito i Tadeusza Sławka, prowadzenie Grzegorz Makowski); miejsce: Galeria Bunkier Sztuki (włosko-polskie tłumaczenie konsekutywne)
  • 10.05.2013 (piątek), godz. 9.30-17.00: konferencja naukowa pt. „Ciało jako polityczna stawka"; miejsce: Aula M. Bobrzyńskiego w Collegium Maius UJ (włosko-polskie tłumaczenie symultaniczne)
 • prof. Vidyanand Nanjundiah

  Profesor od 10 do 20 czerwca poprowadzi następujące wykłady:

  Osoba zapraszająca: Dr Dominika Włoch-Salamon, dominika.wloch-salamon@uj.edu.p

  • Signal and noise in evolution -Instytut Zoologii, ul. Gronostajowa

   Natural selection increases the average representation of some genes (alleles) relative to that of others. It does so by virtue of differences in properties between alleles, between individuals or between groups. Phenotypic plasticity makes it possible for selection to act on a population that is genetically homogeneous, without such selection leading to evolutionary change.There are situations at different levels of biological organization in which the ‘average' outcome of a process is subject to significant uncertainty. One reason can be that the system in question has been subject to varying selection. Natural selection tends to reduce phenotypic variance. We will examine some interesting consequences of this.

  •  Stochastic phenomena in biology - 11.06.2013 godz.12:00; Sala P02 Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, ul. Gronostajowa 7

    Stochasticity in biology, chemistry and physics.The reason why 'noise' or stochasticity is an essential feature of biology is because biology depends on chemistry. Chemical reactions depend on molecular collisions, which are inherently stochastic processes. We will look at examples of stochastic phenomena in biology.

   Brownian Motors and Parrondo's paradox. Certain situations seem to permit an apparent violation of the second law of thermodynamics. In fact this is not true, of course. Brownian motors illustrate how thermal energy appears to be used for doing work at constant temperature. Parrondo's paradox is a combination of two games of chance. The player appears to lose in each game but wins ‘on the average'. 

  • Gene dosage effects and phenotypic variation - 12.06.2013 godz. 12.15; Sala 1.1.3 Instytut Nauk o Środowisku, ul Gronostajowa 7 

  • Cooperative behaviour in the social amoebae - 13.06.2013 godz. 14.00; Sala 1.1.1 Instytut Nauk o Środowisku, ul Gronostajowa 7

   The case of the cellular slime moulds or social amoebae undergo multicellular development via the cooperative of separate individual cells. This enables us to use of the approaches of both developmental biology and evolutionary biology to study social behaviour. Phenotypic plasticity and trade-offs between fitness-related traits will emerge as themes.
  • Evolution of cooperation - 17.06.2013 godz. 18.00; Uniwersytet Jana Pawła II, ul. Kanonicza 9, sala 111

   Cooperative behavior is found from microbes to humans and sometimes involves apparent self-sacrifice. Darwin struggled to explain such behavior in terms of natural selection. We will look at proposals for the evolution of cooperative behaviour, in particular of so-called altruistic behaviour. 

 • Dr Eugene Nivorozhkin

  Prowadzony kurs:Principles of banking and finance ; Terminy zajęć: 15 - 19 kwiecień, 20 - 24 maj

  Szczegółowy harmonogram przedstawia się następująco:

  Osoba zapraszająca: prof. dr hab. Zdzisław Mach, zdzisław.mach@uj.edu.pl

  • 15.04.2013, godz. 13.45-16.00, Sala konferencyjna Auditorium Maximum
  • 16.04.2013, godz. 12.00-14.15, Garbarska 7a, s. 5
  • 17.04.2013, godz. 12.00-14.15, Garbarska 7a, s. 5
  • 18.04.2013, godz. 15.00-17.15, Garbarska 7a, s. 5
  • 19.04.2013, godz. 11.15-13.00, Garbarska 7a, s. 5
  • 20.05.2013, godz. 13.45-16.00, Sala konferencyjna Auditorium Maximum
  • 21.05.2013, godz. 14.20-16.35, Sala konferencyjna Auditorium Maximum
  • 22.05.2013, godz. 16.15-18.30, Garbarska 7a, s. 5
  • 23.05.2013, godz. 12.00-14.15, Garbarska 7a, s. 5
  • 24.05.2013, godz. 11.15-13.30, Garbarska 7a, s. 5
 • Prof. Ellen Bialystok  poprowadzi nastepujące zajęcia:

  Warsztat

  Wykłady

  Szczegóły dotyczące zajęć i zapisów.

  • 15.05.2013, godz. 10.30-12.00
   Why and how to stay in science? Survival and publishing tips.

  • 15.05.2013, godz. 16.30-17.30
   Neuroplasticity in bilinguals: Evidence from verbal and nonverbal control
  • 17.05.2013, godz 16.00-17.00
   Bilingualism and the Mind
 • Prof. Paul Jepson ; Integrated Plant Protection Center, Oregon State University,

  Prof. Paul Jepson poprowadzi kurs „Pollinator ecotoxicology and risk assessment". Planowany wymiar kursu: 20 godz. bezpośrednich wykładów, seminariów i konwersatoriów plus 4-5 godz. zajęć terenowych. Zajęcia będą odbywać się codziennie lub co drugi dzień, po 3-4 godziny każde (zależności od ostatecznie uzgodnionego czasu trwania wizyty). Rozważane jest zorganizowanie zajęć otwartych dla osób spoza UJ, np. otwarte seminarium na koniec kursu, adresowane m.in. do pszczelarzy i rolników.

  Osoba zapraszająca: Prof. dr hab. Ryszard Laskowski; Email: ryszard.laskowski@uj.edu.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl