Kontakt


Pokaż centrum Krakowa na większej mapie

Adres
Adres do korespondencji: (na ten adres proszę przesyłać dokumenty): Biuro Projektu Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie "Społeczeństwo - Technologie - Środowisko" Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24 31-007 Kraków
Adres siedziby biura: ul. Straszewskiego 25/14 (w oficynie, 1 piętro)
Telefon
12 663-39-48
12 663-39-62 - Tylko w sprawie staży zagranicznych i profesorów wizytujących

Godziny dyżurowania Biura SET

Ważna informacja

Szanowni Państwo,

w dniu 14.03.2018 Biuro ds obsługi projektu Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie "Społeczeństwo-Technologie-Środowisko" zostało zlikwidowane. Poniżej zarządzenie Rektora UJ w tej sprawie:

http://www.bip.uj.edu.pl/dokumenty/zarzadzenia-rektora/-/journal_content/56_INSTANCE_Ca5y/1384597/139269697

Kontakt z dotychczasowymi pracownikami biura:

- P. Kamil Mucha - kamil.mucha@uj.edu.pl

- P. Sylwester Mglej - sylwester.mglej@uj.edu.pl

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl