Młodzi doktorzy

Staże dla młodych doktorów zostały przyznane na okres 2 lat osobom, które uzyskały stopień doktora nie wcześniej niż 2 lata przed terminem naboru. Stażysta jest zatrudniany na Uniwersytecie Jagiellońskim na zasadzie umowy o pracę na czas określony na stanowisku asystenta naukowego.

Do ubiegania się o staże uprawnieni byli młodzi doktorzy, którzy uzyskali tytuł doktora na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz doktorzy z innych uczelni chcący prowadzić badania na jedynym z dziewięciu Wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego biorących udział w projekcie:(1) Chemii, (2) Biologii i Nauk o Ziemi, (3) Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, (4) Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, (5) Matematyki i Informatyki, (6) Historyczny, (7) Zarządzania i Komunikacji Społecznej, (8) Filozoficzny, (9) Studiów Międzynarodowych i Politycznych.

Nabór na staże odbywał się w drodze otwartego konkursu, gdzie brane pod uwagę były takie kryteria jak: dorobek naukowy kandydata, projekt badawczy, opinia bezpośredniego przełożonego przyjmującego młodego doktora oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Osoby, które zakwalifikowały się na staże, zobowiązane są do przygotowania w toku stażu wniosku o zewnętrzny grant badawczy (ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji do programów Unii Europejskiej), prowadzenia badań naukowych oraz publikowania w liczących się międzynarodowych czasopismach naukowych.

Regulamin naboru na staże w ramach Projektu ISD STŚ dostępny w zakładce nabór wniosków. Ostatni nabór na staże został uruchomiony w dniu 9 maja 2013 r.

W przypadku publikacji powstałych w trakcie stażu prosimy o podanie informacji o źródle finansowania w następującej formie: „This article/publication was supported by funding from the Jagiellonian University within the SET project. The project is co-financed by the European Union".

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl