Wyniki 2 edycji czerwiec 2012 naboru wniosków profesorów wizytujących

Lista osób w kolejności alfabetycznej, którym zostało przyznane dofinansowanie wizyty:

Project co-financed by the European Union under the European Social Fund www.efs.gov.pl