Wyniki 4 naboru propozycji zaproszeń profesorów wizytujących

Poniżej alfabetyczna lista profesorów, których wizyty otrzymały dofinansowanie w 4 naborze propozycji zaproszeń:


Project co-financed by the European Union under the European Social Fund www.efs.gov.pl