Wizyty profesorów planowane na rok 2014

W roku 2014 odbędą się wizyty następujących specjalistów:

 

 • Prof. Weimin Han; Department of Mathematics, University of Iowa, USA

  Kursy prowadzone: "Numerical Analysis with Applications to Contact Mechanics"

  Opis kursu:

  This course provides an introduction to modern PDEs, the finite element method for solving elliptic PDEs and variational inequalities, with an emphasis on problems arising in contact mechanics.

  Lecture is interdisciplinary, the subject lies on the border of mathematics, computer science and mechanics. The course is addressed to Master students, PhD students, young doctors and faculty members.

  Plan kursu:

  • Sobolev spaces (definitions, basic properties)- 2 classes
  • Weak formulations (Lax-Milgram Lemma, elliptic BVPs, linearized elasticity) - 2 classes
  • The Galerkin method - 1 class
  • The finite element method - 3 classes
  • Variational inequalities and contact problems - 5 classes
  • Discontinuous Galerkin methods for EVIs and contact problems - 2 classes.

    

  Harmonogram spotkań:

  • March 17, 2014, Monday, 10:00-13:00, lecture 3h
  • March 18, 2014, Tuesday, 10:00-13:00, lecture 3h
  • March 19, 2014, Wednesday, 10:00-13:00, lecture 3h
  • March 20, 2014, Thursday, 10:00-13:00, lecture 3h
  • March 21, 2014, Friday, 9:00-12:00, lecture 2h + seminar 1h

  Miejsce: sala nr 1177, Instytut Informatyki, Wydział Matematyki i Informatyki UJ, ul. Łojasiewicza 6.

  Osoba zapraszająca: Prof. dr hab. Stanisław Migórski; E-mail: stanislaw.migorski@gmail.com

 

 

 • Prof. Alessandro Roccati; Akademia Nauk w Turynie

  Kursy prowadzone: cykl wykładów pt. "A comprehensive introduction to the civilization and history of the ancient Egyptians"

  Planowany wymiar kursu: Zajęcia będą w marcu - 60 godzin (30 godzin wykładów i 30 godzin ćwiczeń), język angielski, kurs zakończony egzaminem, 12 punktów ECTS. 

  Osoba zapraszająca: Dr Grażyna Bąkowska-Czerner; E-mail: grazyna_bakowska@yahoo.com

  Dodatkowe informacje:

  Prof. Alessandro Roccati studied Egyptology in Rome, Oxford, Bonn and Paris. Then he worked until 1986 in the Egyptian Museum of Turin, while lecturing successively in the universities of Milan, Genua and Turin. Thereafter he became full professor of Egyptology in the University of Rome "La Sapienza", and in 2005 he moved to the University of Turin. He was also visiting professor in Geneva (1988) and Paris (1998). From 1968 he took part in archaeological missions in Egypt (Antinoe, Heracleopolis, Thebes and Philae), and in 1992 he became director of the Italian archaeological mission in Egypt and Sudan of Rome University "La Sapienza". He found and published several new documents epigraphical and on papyrus, whereas his main interests lie in language, writing, literature and history. He organised a few international exhibitions and conferences in Venice, Milan, Rome and Turin.

  The lectures in Cracow University are directed to a wide audience of interested students. Therefore they will begin to highlight the importance of the study of the ancient Egyptian civilisation for our today's understanding, by showing the width of the received heritage (calendar, writing, religion, science, art and architecture). A special attention will be devoted to the rediscovery of that very old civilisation in the frame of modern history, from Renaissance time up to present.

  After that introduction, a comprehensive illustration will feature Pharaonic landscape and history in the context of its surrounding cultures and in its successive stages according to our present knowledge, and it will be accompanied by explanations on (royal and private) tombs and temples, literary works, art masterpieces, main archaeological sites and discoveries (with projections).

  According to the interest shown by a number of students, some hours may concern an introductory course into the hieroglyphs and other writings and the essentials of Egyptian during its long life.

  Some visits to Egyptian collections are also foreseen.

  Dalsze szczegóły dotyczące kursu znajdują się w załączonym opisie.

  Rejestracja na kurs jest już możliwa w systemie UsosWeb.

   

 • Prof. Christopher Pinney; Department of Anthropology, University College, Londyn

  Wizyta planowana jest na okres 5 - 24 maja 2014 roku. W ciągu tego okresu prof. Pinney poprowadzi 30 godzin wykładu z zakresu antropologii społecznej Azji Południowej, ze szczególnym uwzględnieniem Indii, Pakistanu, Bangladeszu, Sri Lanki. Prof. Pinney specjalizuje się w zjawiskach synkretyzmu kulturowego tradycyjnej kultury i form popularnych, jak również wpływu procesów globalizacji na tamtejszy region.

  Wykład przeznaczony jest w szczególności dla studentów etnologii, oferta skierowana zostanie również do studentów socjologii, kulturoznawstwa, studiów wschodnich, indianistyki. W ramach obowiązków dydaktycznych przewidziane jest również udzielanie przez prof. Pinneya konsultacji indywidualnych.

  Zajęcia będą się odbywać codziennie, w dn. 5-24 maja, w godzinach 15.00-16.30. Miejsce: sala 19 w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej, ul. Gołębia 19.

  Kurs kończy się egzaminem dającym 4 punkty ECTS.

  Osoba zapraszająca: prof. dr hab. Janusz Barański, j.baranski@iphils.uj.edu.pl

   

 • Prof. Grzegorz Świrszcz; IBM T.J. Watson Research Center

  Prowadzony kurs: Machine Learning and Datamining

  Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami związanymi z Machine Learning i Datamining. We współczesnym świecie mamy do czynienia ze zjawiskiem Data deluge, czyli zalewu danych. Dane zbierane są w coraz większych ilościach, miliardy urządzeń z każdą chwilą rejestrują wszystko, co tylko się da - temperaturę, napięcie w sieci elektrycznej, natężenie ruchu samochodowego, kursy giełdowe, ilość UV w promieniowaniu słonecznym etc. Zdobycie danych staje się coraz mniejszym problemem, coraz większym problemem jest natomiast sensowne wykorzystanie tych danych.

  Harmonogram: (12 godzin wykładu (64 miejsca)) i (6 godzin zajęć na
pracowni komputerowej (20 miejsc)), wszystkie zajęcia w budynku
 Wydziału Matematyki i Informatyki UJ ul. Łojasiewicza 6


  - poniedziałki: 24 lutego i 3 marca wykład 12-14 sala 0094, pracownia
 16-18 sala 0028

  - środy: 26 lutego i 5 marca, wykład 16-18 sala 0094, pracownia 10-12 sala 0028
  
- piątki: 28 lutego i 7 marca wykład 12-14 sala 0094, pracownia 10-12 sala 0016

c) (12 godzin wykładu (64 miejsca)) i (6 godzin zajęć na pracowni 
komputerowej (20 miejsc))
  
- punkty ECTS: 3 lub 4 (zostanie ustalone w najbliższym czasie)
  - forma zaliczenia: egzamin w formie 
projektu końcowego

  Dalsze szczegóły dotyczące kursu znajdują się w załączonym opisie.

  Osoby zapraszające: Dr Dominik Kwietniak, dominik.kwietniak@uj.edu.pl; dr hab. Jacek Tabor, jacek.tabor@uj.edu.pl

   

 • Prof. Steven M. Silverstein; Division of Schizophrenia Research, Rutgers University, USA

  Tematyka kursu: Schizofrenia, przemoc a zaburzenia psychotyczne, filozofia psychiatrii, zaburzenia percepcyjne w schizofrenii.

  Wszystkie wykłady odbędą się w Instytucie Psychologii UJ przy Al. Mickiewicza 3:

  • 21 października, wtorek, godz. 15 - 16.30, s. 238. Temat: Can Schizophrenia be Prevented? Update on Risk Factors and The Nature and Effectiveness of Prevention Efforts.
  • 22 października, środa, godz. 13.15 – 14.45 s.331, Temat: Impaired Form Perception in Schizophrenia: Brain Mechanisms, Behavioral Correlates and Functional Consequences.
  • 24 października, piątek, godz. 13.15 - 14.45, s. 238, Temat: Schizophrenia and Violence: Myths, Realities, and Treatments.

  Osoba zapraszająca: Dr Mira Marcinów, mira.marcinow@uj.edu.pl

   

 • Prof. Ilona Baumane-Vitolina; University of Latvia, Faculty of Economics and management, Department of International economics and business

  Tematyka kursu: A holistic perspective on innovation management and business idea development within the dynamic and competitive environments.

  Szczegółowy opis kursu znajduje się pod adresem:
  https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot(prz_kod:UJ.WSM.INP-1)

  Kurs został dołączony do listy przedmiotów fakultatywnych w ramach programu ISD "S-T-Ś". Uczestnicy programu studiów SET, którzy zaliczą kurs, tym samym zrealizują 1 z 2 przedmiotów fakultatywnych koniecznych do zrealizowania w ciągu 3 lat programu.

  Osoba zapraszająca: Dr Marcin Grabowski, marcin.grabowski@uj.edu.pl

   

Project co-financed by the European Union under the European Social Fund www.efs.gov.pl