Dokumenty do pobrania dla beneficjentów projektu

Dokumenty udziału w Projekcie: formularz PEFS 2007, deklaracja udziału w projekcie, oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych - wersja polska

Dokumenty udziału w Projekcie: formularz PEFS 2007, deklaracja udziału w projekcie, oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych - wersja angielska

 

 Instrukcja wypełniania formularza rejestracyjnego studia SET

 

Lista punktacji za publikacje w czasopismach z listy MNiSW/Ministry of Science and Higher Education list

Wykaz czasopism naukowych składa się z 3 części/the list entails 3 parts:


Części A - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazieJournal Citation Reports (JCR);
Części B - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF);
Części C - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).

Project co-financed by the European Union under the European Social Fund www.efs.gov.pl