Young doctors - annual report

Sprawozdanie roczne powinno:

- zostać podpisane przez osobę zatrudnioną i krótko skomentowane przez jej opiekuna

- zostać dostarczone w terminie do 14 dni po upływie roku od momentu zatrudnienia

Do sprawozdania należy załączyć: kopie pierwszych stron publikacji oraz kopie stron z informacją o finansowaniu z projektu.

 

Formularz sprawozdania rocznego.

Project co-financed by the European Union under the European Social Fund www.efs.gov.pl