Lista osób przyjętych do programu Interdyscyplinarnych Studiów doktoranckich "Społeczeństwo-Technologie-Środowisko" w roku 2014

Lista osób przyjętych do programu ze stypendium:

 

 • Adamski  Michał
 • Antoł  Andrzej
 • Antosz  Marta
 • Bednarowska  Zofia
 • Bulas  Jan
 • Chojnacka-Górka  Karolina
 • Datskova  Liudmyla
 • Denysenko  Magdalena
 • Derus  Natalia
 • Feliks-Długosz  Agnieszka
 • Ferdek  Magdalena
 • Fitas  Jakub
 • Fiuk  Michał
 • Gach  Natalia
 • Gonet  Michał
 • Górska  Urszula
 • Hajkowski  Mieszko
 • Hoang  Agnieszka
 • Horonziak  Sonia
 • Janik  Justyna
 • Juzaszek  Maciej
 • Kajzer  Małgorzata
 • Kaleta  Marta
 • Karmowski  Jacek
 • Koculak  Marcin
 • Kosonowska  Emilia
 • Kotnis-Górka  Emilia
 • Kulikowski  Konrad
 • Lichoń  Mateusz
 • Link-Lenczowski  Michał
 • Majchrzak-Górecka  Monika
 • Miliszkiewicz  Natalia
 • Nadkańska  Natalia
 • Nowak  Katarzyna
 • Noworól  Zofia
 • Petrowicz  Marcin
 • Pieklus  Iza
 • Pierzchała  Olga
 • Radomska  Ewa
 • Rafało  Anna
 • Rodzik  Łucja
 • Rozpędzik  Anna
 • Siwiec  Marcin
 • Słaby  Katarzyna
 • Służalec  Tomasz
 • Smurzyńska  Adrianna
 • Stępień  Piotr
 • Stupak  Radosław
 • Szydłowska  Natalia
 • Śledź  Andrzej
 • Śniegocka  Martyna
 • Świętoń  Agnieszka
 • Świt  Paweł
 • Wacławik  Maciej
 • Waś  Joanna
 • Własiuk  Patryk
 • Wrana  Dominik
 • Wróblewska  Anna
 • Wyroba  Barbara
 • Żymełka  Anna

 

Lista osób przyjętych do programu bez stypendium:
 

 • Kaucz  Paulina
 • Ryś  Monika
 • Torka-Lis  Piotr

 

W przypadku rezygnacji z udziału w programie studiów, uczestnik przyjęty ze stypendium może zostać zobowiązany do zwrotu całości kwoty pobranej do momentu rezygnacji.

 

Zgodnie z wprowadzonymi w bieżącym roku akademickim zmianami w regulaminie:
"Zwolnione środki wynikające ze zwrotu stypendium mogą zostać decyzją kierownika projektu przyznane na poczet wypłaty stypendium aktywnemu uczestnikowi programu studiów, któremu wcześniej nie przyznano stypendium. W takiej sytuacji stypendium przyznawane jest kolejnej osobie/kolejnym osobom z listy rankingowej."

 

W opisanej powyżej sytuacji, stypendium dla kolejnej osoby z listy rankingowej zostanie wypłacone z wyrównaniem za miesiące, w których dana osoba nie pobierała stypendium.