Contact

Pokaż na większej mapie

Address
Correspondence address: Biuro Projektu Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie "Społeczeństwo - Technologie - Środowisko" Uniwersytet Jagielloński ul. Gołębia 24 31-007 Kraków
The office address: ul. Straszewskiego 25/14b, first floor.
Phone
12 663 39 48
12

Godziny dyżurowania Biura SET

Ważna informacja

Szanowni Państwo,

w dniu 14.03.2018 Biuro ds obsługi projektu Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie "Społeczeństwo-Technologie-Środowisko" zostało zlikwidowane. Poniżej zarządzenie Rektora UJ w tej sprawie:

http://www.bip.uj.edu.pl/dokumenty/zarzadzenia-rektora/-/journal_content/56_INSTANCE_Ca5y/1384597/139269697

Kontakt z dotychczasowymi pracownikami biura:

- P. Kamil Mucha - kamil.mucha@uj.edu.pl

- P. Sylwester Mglej - sylwester.mglej@uj.edu.pl

 

Project co-financed by the European Union under the European Social Fund www.efs.gov.pl