Zaproszenie na wykład prof. wizytującego Pascala Mimero

Serdecznie zapraszamy nauczycieli akademickich i doktorantów na wykład dr Pascala Mimero pt. "Project Management. Conduct of change, or how to face the challenges at CESI Group (the history  behind the scenery)", który odbędzie się 19 stycznia 2015 w godz.  15.30-17.00 w sali audytoryjnej (213) Wydziału Chemii UJ ul. Ingardena  3.

Dr Mimero zaprezentuje jedną z  wiodących francuskich instytucji kształcących przez całe życie  (CESI) oraz  stosowane tam metody nauczania  m.in. metodę projektów.

Krótka informacja o CESI (wiecej na www.cesi.fr):

CESI was created in 1958 by five major industrial groups (SNECMA, RENAULT, La TELEMECANIQUE, CEM and CHAUSSON) to answer their need to develop their employee's skills. CESI was the first to offer an alternative scheme based on a combined work-training system recognized by the Higher Education Ministry in December 1989: the Master in Engineering's apprenticeship scheme. CESI proposed 3 schools for higher education:

  • Cesi-Entreprises, Training Courses for Professionals (5235 studenta, 1790 certificates, 4088 in-company people trained)
  • Ei.Cesi, School of Engineering (3564 students, 883 graduates, 454 post-graduates)
  • Exia.Cesi, School of Computer Science & IT (1100 students, 480 certificates)

 

Ze względu na współfinansowanie wizyty dr Mimero ze środków UE w ramach projektu Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie "Społeczeństwo-Technologie-Środowisko", uczestnicy zostaną przed wykładem poproszeni o wypełnienie formularzy osobowych.

Published Date: 07.01.2015
Published by: Kamil Mucha

Project co-financed by the European Union under the European Social Fund www.efs.gov.pl