Podsumowanie projektu ISD "S-T-Ś" 2010-2015

Na spotkaniu, które odbyło się 14 grudnia br., podsumowano rezultaty osiągnięte w projekcie ISD "S-T-Ś" w latach 2010-2015.
Zapraszamy do zapoznania się z wynikami, zaprezentowanymi na stronie: http://www.set.uj.edu.pl/osiagniete-rezultaty

Published Date: 16.12.2015
Published by: Kamil Mucha

Project co-financed by the European Union under the European Social Fund www.efs.gov.pl