Rekrutacja do programu SET w roku akademickim 2015/2016

Informacje dotyczące nowego naboru do programu Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich
„Społeczeństwo-Technologie-Środowisko" (SET) na rok akademicki 2015/2016.

Od 1 września do 8 października 2015 roku zostanie przeprowadzony nabór do programu z limitem 30 miejsc. Procedura rekrutacyjna będzie bardzo podobna do tej realizowanej w poprzednich latach, a jej szczegóły zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.set.uj.edu.pl.  Nie przewiduje się wsparcia finansowego w postaci stypendium.

Do programu mogą aplikować doktoranci, którzy zaliczyli 1 rok studiów doktoranckich w trybie normalnym na jednym z 9 następujących Wydziałów UJ:
(1) Chemii, (2) Biologii i Nauk o Ziemi, (3) Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, (4) Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, (5) Matematyki i Informatyki, (6) Historycznym, (7) Zarządzania i Komunikacji Społecznej, (8) Filozoficznym, (9) Studiów Międzynarodowych i Politycznych oraz spośród studentów z innych uczelni, którzy zaliczyli 1 rok studiów doktoranckich w trybie normalnym na innej uczelni i uzyskali przeniesienie na jeden z wyżej wymienionych wydziałów UJ.

            Program studiów, prowadzony w języku angielskim, to korzystne uzupełnienie programu studiów doktoranckich na macierzystym wydziale. Uczestnicy SET realizują kursy związane z rozwojem metodologii badawczej, przygotowaniem wniosków o grant, publikacji i wystąpień publicznych, a także kursy interdyscyplinarne.

 

Kursy realizowane przez uczestników SET od roku akad. 2015/2016:

 

Semestr zimowy

Semestr letni

I rok

Philosophy and Methodology of Sciences 30h

Research Communication 30h

Introduction to Research Methods 15h

Qualitative Research 15h

II rok

Interdisciplinary Seminar 30h

Research Management 30h

Research Design and Experimental Data Analysis 30h

III rok (wybór 2 dowolnych kursów)

Evolution of Natural Systems 16h

History of Civilisation and Science 16 h

Fundamentals of Sustainable Development 16h

New Trends in Technology and Management 16h

 

Informacje dotyczące procedury naboru są dostępne na stronie: http://www.set.uj.edu.pl/studia/nabor

 

 

 

Data opublikowania: 23.07.2015
Osoba publikująca: Kamil Mucha

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl