Informacja dotycząca kontynuacji SET dla osób, które są uczestnikami

Informacje dotyczące kontynuacji programu Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich „Społeczeństwo-Technologie-Środowisko" (SET) dla osób, które rozpoczęły udział w latach 2013-2014.

1. Program SET będzie kontynuowany w kolejnych latach akademickich (2015/2016 i 2016/2017), tak aby obecni uczestnicy mogli wypełnić 3-letni cykl i otrzymać certyfikaty ukończenia.

2. Niestety UJ nie posiada środków, aby zabezpieczyć stypendia doktoranckie po 30 września 2015r. Zatem osoby, które zdecydują się kontynuować program po 30 września 2015r nie mogą liczyć na wypłatę stypendium, przy czym rezygnacja z kontynuowania programu nie wiąże się z jakimikolwiek roszczeniami finansowymi w stosunku do lat poprzednich (pod warunkiem pozytywnego rozliczenia się z obowiązującej obecnie umowy stypendialnej).

3. Program studiów dla osób kontynuujących SET pozostaje bez zmian w stosunku do dotychczasowego, za wyjątkiem zmniejszenia ilości spotkań w ramach Research Teams.

Kursy realizowane przez uczestników II roku SET w roku akad. 2015/2016:

  • w sem. zimowym: Efficient Teaching (24h)
  • w sem. letnim: Research Methods III (20h), Research Communication (30h)
  • w ciągu całego roku akademickiego (w dowolnym semestrze lub w obu): 4 spotkania w ramach Research Teams (12h)
  • dodatkowo kursy fakultatywne dostępne w semestrze zimowym (Evolution of Natural Systems i Fundamentals of Sustainable Development) i letnim (History of Civilisation and Science, New Trends in Technology and Management) – 16h/kurs

Kursy realizowane przez uczestników III roku SET w latach 2015/2016 i 2016/2017:

  • w sem. zimowym Research Methods Seminar (12h)
  • dodatkowo kursy fakultatywne, j.w.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl