Zaproszenie na kurs profesora wizytującego Istvána Tarrósy'ego

Zaproszenie na kurs prof. Istvána Tarrósy'ego "Interdisciplinary Development Studies and the Changing Global Context – Theory, Methodology and the Case Study of Sub-Saharan Africa"

Termin: 13-25.05.2015

(13.05, 14.05, 18.05, 19.05: godz.17:00-19:15

20.05, 21.05: godz. 17:00-18:30

25.05: godz. 17:00-18:00 podsumowanie kursu, rozdanie zaświadczeń uczestnictwa)

Miejsce: Sala Posiedzeń INPiSM UJ (ul. Jabłonowskich 5, II p.)

W dniach 13-26 maja 2015 r. Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ będzie gościł dra Istvána Tarrósy'ego z Uniwersytetu w Peczu, który poprowadzi 16-godziny kurs i warsztaty: Interdisciplinary Development Studies and the Changing Global Context – Theory, Methodology and the Case Study of Sub-Saharan Africa (3 ECTS). Podstawą do zaliczenia kursu będzie oddanie eseju na uzgodniony z prowadzącym temat oraz aktywny udział w zajęciach (dyskusja, krótkie prezentacje przygotowywane w grupach). Szczegółowy opis znajdziecie Państwo w załączonym sylabusie. Kurs jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnicy kursu będą zobowiązani do wypełnienia deklaracji uczestnictwa w projekcie, czyli PEFS (wymóg EFS).

Rejestracja uczestników oraz dodatkowe informacje: joanna.mormul@uj.edu.pl

Data opublikowania: 27.04.2015
Osoba publikująca: Kamil Mucha

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl